Flair

Lekker vroeg het seizoen starten
  • Uitzonderlijk vroeg
  • Zéér goede smaak
  • Felgekleurd fruit
  • Tolerant voor de meeste wortelziekten en meeldauw
  • Uitermate geschikt voor tunnelteelt

 

Flair is ongeveer 14-17 dagen vroeger dan Elsanta en is zeer geschikt voor tunnelteelt, evenals alle vollegrond- en stellingteeltsystemen. De vruchten lenen zich goed voor directe verkoop, maar kunnen ook goed worden afgezet in de kortere handelskanalen.