Favori

Doordragen met een heerlijke smaak
  • Uitstekende smaak
  • Krachtige groeier
  • Glanzende vruchten, Elsanta kleur
  • Goede houdbaarheid 
  • Weerbaar tegen wortelziektes
  • Sterk tegen meeldauw

 

Favori ontwikkelt zich snel, waardoor het ras vroeg in productie komt. Het ras leent zich het beste voor tunnelteelt. In de substraatteelt groeit Favori sterk, waarbij de plantdichtheid niet te krap mag zijn. De vruchten zijn voor alle afzetkanalen geschikt.