Korona

  • Zeer goede smaak
  • Middenvroeg
  • Productief ras
  • Groeikrachtige aardbeiplant

Dit productieve aardbeiras staat bekend als een van de lekkerste aardbeien. De plant is aantrekkelijk, want de vruchten zijn vrij groot en donkerrood. De vruchten van de Korona zijn echter wel redelijk kwetsbaar. Na enkele oogsten wordt de vrucht snel kleiner.

Goede ontwikkeling

Korona is een fors en open gewas en groeit middentijds. De bloemen zijn groot en hebben goed ontwikkelde meeldraden. Korona is matig vatbaar voor vruchtrot en verwelkingsziekte, meeldauw en roodwortelrot. Het ras is geschikt voor teelt in de open grond, maar let wel: Korona is louter geschikt voor directe afzet, zoals huisverkoop.